Despre


Vinietă - taxă pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova şi de remorcile ataşate la acestea, a cărei plată se atestă printr-o confirmare valabilă pentru o anumită perioadă.
Obiectul impunerii - autovehiculul neînmatriculat în Republica Moldova care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.
Subiectul impunerii - persoanele fizice și persoanele juridice posesoare de autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

Nu sînt subiecți ai impunerii:
  1. persoanele fizice și persoanele juridice rezidente care plasează autovehicule în regim vamal de import;
  2. posesorii de autovehicule înmatriculate în alte state, care dispun de autorizaţie de transport rutier internaţional tip “Scutit de plata taxelor”;
  3. misiunele diplomatice, oficiile consulare și personalul acestora, în cazul autovehiculelor clasificate la poziția tarifară 8703 și remorcilor atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716.